5/5

Uw 5 sterren luxe huurcamper

Regeling verlaging eigen risico en borg

De camper die u huurt via uwluxecamper.nl is volledig casco verzekerd. Als er onderweg iets met de camper gebeurt, of u heeft schade, dan is een eigen risico van toepassing. Die bedraagt standaard € 1000,-. per schade. Indien u gebruik maakt van de RVER regeling wordt het eigen risico per schade verlaagd van € 1000,- naar € 200,- per schade, per huurperiode. Dit kost slechts € 14,50 incl 21% BTW per dag. Omdat het een eigen dienst is en geen verzekering is er geen assurantiebelasting van toepassing. Als u ervoor kiest om het eigen risico te verlagen, bedraagt de borgsom € 200,00.

Voordelen:

  • Eenvoudig direct te boeken bij uw reserveringsaanvraag
  • Geen aparte administratie, geen administratiekosten.
  • Uitgebreide dekking.
  • Verlaagde borgsom naar € 200,-.

Wanneer is de Regeling verlaging eigen risico camperhuur van Uwluxecamper van toepassing?

• Diefstal camper.
• Schade aan ruiten.
• Schade aan de lak.
• Schade aan onderkant.
• Schade aan banden/wielen.
• Schade aan het dak.
• Schade bij achteruit rijden zolang er iemand achter op de “uitkijk” heeft gestaan.
• Schade aan het interieur.
• Schade aan de inventaris.
• Schade binnen Europa overeenkomstig de vermelding op de (groene) verzekering kaart.

 

Wat valt niet onder de Regeling verlaging eigen risico camperhuur van Uwluxecamper?

• Schade die uitgesloten is volgens de cascoverzekering van de camper.
• Als je al kon verwachten dat je schade zou maken.
• Als de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of nalatigheid. Je moet redelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen;
• Als de kosten zijn gedekt door een andere voorziening of verzekering.
• Schade door gebruik van de camper dat volgens het huurcontract niet is toegestaan.
• Deelname aan strafbare feiten.
• Doordat je veiligheidsvoorschriften hebt overtreden;
• Het niet naleven van de instructies van de verhuurder of gebruiksvoorschriften
• Deelnemen aan misdaden, ruzies en vechtpartijen;
• Overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen;
• Gevaarlijke handelingen (waagstuk) en deelnemen aan expedities;
• Bij opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie of niet meewerken
• Belangrijke informatie of wijzigingen niet hebt doorgegeven;
• Zaken die in de Algemene voorwaarden vermeld staan wat niet verzekerd is.

 

Algemeen

Wel geldt: – Bij 1 schade/gebeurtenis: € 200,00 euro eigen risico – Bij 2 schades/gebeurtenissen: € 400,00 euro eigen risico – Bij 3 of meer schades/gebeurtenissen: € 1.000 euro eigen risico per schade.

In bovenstaande uitsluiting situaties behouden we het recht voor om de maximale eigen risico van de cascoverzekering of de werkelijke schade alsnog in rekening te brengen ongeacht of het eigen risico (deels) is afgekocht of verlaagd. Ook bij meerdere schades zullen we het eigen risico afhankelijk van het aantal schades in rekening brengen.
De RVER regeling dient bij voorkeur als extra optie geselecteerd te worden bij het plaatsen van uw reservering. Tot uiterlijk twee weken voor vertrek kunt u dit alsnog per E-mail aangegeven. U ontvangt dan een factuur. De kosten dienen altijd uiterlijk een week voor vertrek (net als de waarborgsom) te zijn voldaan. Het afkoopbedrag geldt per huurperiode, kan nooit daarvan afwijken en is nimmer (deels) restitueerbaar. Ook niet in geval u om welke reden dan ook de camper eerder terugbrengt.

 

Scroll naar boven