5/5

Uw 5 sterren luxe huurcamper

Disclaimer

Informatie
De informatie op de websites van Uwluxecamper.nl is met zorgvuldigheid samengesteld en informatie is veelal afkomstig van derden. Deze informatie is niet bedoeld om adviezen te geven, maar is slechts een bron van algemene informatie bedoeld voor personen zicht te orienteren op de mogelijkheden van het huren van een camper. Uwluxecamper.nl en of gelieerde – dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatieteksten, omschrijvingen van producten en diensten van derden of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Copyright
Alle informatie en afbeeldingen welke op deze website worden aangeboden vallen onder het auteursrecht en hiervan mag derhalve niets door derden worden gebruikt zonder directe schriftelijke toestemming. Daar waar gebruik gemaakt is van afbeeldingen van producten van derden wordt dat vermeld bij het item, op de betreffende pagina of in de algemene informatie. Uwluxecamper.nl claimt in geen geval rechten op die afbeeldingen te bezitten.

Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Uwluxecamper.nl  en of gelieerde – dochterondernemingen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Uwluxecamper.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten, of daaruit voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid
Uwluxecamper.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie of diensten die via deze website worden aangeboden.

Scroll to Top