5/5

Uw 5 sterren luxe huurcamper

Afspraken en voorwaarden

Afspraken en voorwaarden​

Bij het huren van een camper horen nu eenmaal een aantal afspraken en voorwaarden. Dit is belangrijk om problemen tijdens uw vakantie of achteraf te voorkomen. Onderstaand zetten wij één en ander op een rijtje. Heeft u vragen hierover schroomt u dan niet om contact op te nemen.

 

Huurinformatie

De huurder en de chauffeur(s) dienen minimaal 23 jaar oud te zijn en minimaal 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. De camper mag uitsluitend worden bestuurd door de in het contract genoemde bestuurders. Uw auto kunt u tijdens uw huurperiode kosteloos bij ons stallen op het afgesloten terrein.

Vanuit de verzekering zijn wij verplicht kopien/ fotos te maken van dubbele geldige identiteitsbewijzen van de huurder en van de paspoorten van alle volwassen medereizigers. Ook zijn wij verplicht reisdoel informatie na te vragen.

Er mogen kleine huisdieren tot ca 18 kg mee in de camper. De camper dient reukloos en schoon te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is wordt € 150,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Roken in de camper is verboden.

Verzekering

Alle campers worden verhuurd inclusief WA + Casco verzekering en wegenbelasting. Door de verhuurder wordt een verzekering afgesloten voor pechhulp in het buitenland en repatriëring van de camper in geval van uitval van het voertuig. Repatriëring vanwege persoonlijke redenen van de huurder, zijn voor rekening van de huurder. Indien de huurder, onder invloed van alcohol of drugs, schade veroorzaakt dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder. Interieurschade is niet verzekerd en voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en normaal gebruik. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak op schadevergoeding of gevolgschade worden gemaakt. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. De campers zijn voorzien van een Bearlock anti diefstal systeem. De huurder is verplicht dit systeem te gebruiken. Wij adviseren u dringend om een goede reis en annulering verzekering af te sluiten bij uw eigen verzekeraar inclusief een dekking voor een pandemie. Het annuleringsrisico vanwege een pandemie dient de huurder zelf te verzekeren bij zijn eigen annulering verzekering.

Verbruiksartikelen

Alle campers worden afgeleverd met:
– volle tank diesel
– volle tank Adblue 15l indien van toepassing. (verbruik ca 2,5-4% van liters diesel)
– volle fles ruitensproeiervloeistof
– volle fles toiletvloeistof
– 1 volle gasfles 5 kg en 1 fles 5 kg welke minstens voor de helft gevuld is. De camper voorzien van LPG krijgt altijd twee volle flessen mee. Deze kunnen niet omgeruild worden maar onderweg bijgevuld worden.
– 2 rollen snel oplosbare toiletpaper

Wij verwachten bij terugkomst:
– volle tank diesel
– volle tank Adblue
– volle flessen LPG bij de LPG camper, of op naverrekening.- volle tank diesel
– volle tank Adblue
– volle flessen LPG bij de LPG camper, of op naverrekening.

De camper krijgt extra mee, hetgeen bij gebruik bij terugkomst afgerekend wordt.
– 1 5l fles Adblue
– 2 l fles ruitensproeiervloeistof (in overleg eventueel niet in buscamper)
– 1 fl toiletvloeistof (niet in buscamper)

U kunt bijkopen bij ons:
– Voor langer verblijf tijdens koudere nachten, een grotere gasfles of 2 grote gasflessen tot 10 kg, wel graag van te voren laten weten. Gasflessen worden niet gevuld maar altijd omgeruild.
– extra toiletvloeistof als u denkt toilet veel te gebruiken
– extra rollen snel oplosbare toiletpapier pak a 4 rollen ( zijn veel handiger, vooral bij legen toiletcassette) dan gewoon toiletpapier.
– extra flacon Adblue

Service

Bij het afhalen van de camper volgt een uitgebreide instructie over de werking van de camper en de toebehoren. 

Het normale onderhoud van de camper (reiniging binnenzijde) en de motor (controle olie, koelvloeistof bandenspanning e.d.) dient door de huurder tijdens de huurperiode te worden uitgevoerd. De huurprijzen zijn exclusief brandstof, tol en verkeersovertredingen.

Schoonmaak

Wordt de camper niet schoon ingeleverd dan zullen de schoonmaakkosten ten bedrage van tenminste € 150,- worden ingehouden op de waarborgsom.

Huurperiode

De huurprijzen zijn gebaseerd op 1 week. Deze loopt van vrijdag tot vrijdag. In het hoogseizoen is de minimale huurperiode 2 weken. Buiten het hoogseizoen is het op aanvraag soms mogelijk van zaterdag tot zaterdag. Vanaf april zijn weekenden (minstens 3 nachten) en mid-week (4 nachten) buiten het hoogseizoen eveneens op aanvraag.  In het hoogseizoen zijn die niet beschikbaar en er gelden aangepaste maximale aantallen vrije kilometers.

Ophalen van de camper kan tussen 15.00 uur en 18.00 uur. Inleveren dient op de overeengekomen dag voor 10.00 uur plaats te vinden. Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met de verhuurder is nadrukkelijk verboden. Hiervoor wordt door de verhuurder minimaal € 500,- per dag in rekening gebracht.

Annuleren:

Annulering door de huurder kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden per aangetekende brief. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

• meer dan tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25 % van de huursom
• binnen 10 weken voor aanvang van de huurperiode 40 % van de huursom
• binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60 % van de huursom
• binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode 90 % van de huursom

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper tijdens de huurperiode zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs.

Bestemming

Alleen landen welke groen vermeld staan op site van de Nederlandse overheid mogen worden bezocht. https://www.nederlandwereldwijd.nl In geval van twijfel dient de huurder vooraf de reisbestemming te overleggen met de verhuurder. Wintersportbestemmingen zijn vanaf 1 november tot 1 april niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de camper te gebruiken voor deelname en of bezoeken aan festivals, rally’s of andere soortgelijke activiteiten.

Schade, pech of ongeval:

Bij het afhalen van de camper zal eventuele aanwezige schade worden vermeld op het aflevering rapport voorzien van foto’s. De huurder en verhuurder zullen alles in het werk stellen om pech te voorkomen.

Bij schade, pech of ongeval met de camper dient de huurder z.s.m. contact op te nemen met Spitz schadecoach via schade@spitz-verzekert.nl of bel naar 0523 – 613 621. Bij een ongeval dient de huurder al de noodzakelijke gegevens op te nemen en het in de camper aanwezige Europese schadeformulier in te vullen. Indien mogelijk zal men enige foto’s maken van de situatie en gegevens noteren van eventuele getuigen. De huurder dient door de plaatselijke autoriteiten een rapport of proces verbaal te laten maken. De huurder dient zich te houden aan de instructies van de verhuurder. Uitsluitend in overleg uitgevoerde reparaties worden vergoed. Het eigen risico bij elke schade aan het voertuig of derden bedraagt per gebeurtenis max. € 1.000,-.

Borg:

Zie pagina tarieven. De borg bedraagt in 2024 voor alle campers € 1000,- per huurperiode.

Verlaging eigen risico en borg.

In 2024 is het mogelijk de borg en het eigen risico te verlagen. Indien u gebruik maakt van deze zogenaamde RVER regeling wordt het eigen risico per schade verlaagd van € 1000,- naar € 200,- per schade, per huurperiode. Dit kost slechts € 14,50 incl 21% BTW per dag. Als u ervoor kiest om het eigen risico te verlagen, bedraagt de borgsom € 200,00

Calamiteit:

Mocht de camper t.g.v. een calamiteit (schade of pech) niet beschikbaar zijn bij de aanvang van de huurperiode dan zal de verhuurder trachten een vervangende camper op tijd ter beschikking te stellen.

 Mocht dit niet lukken of niet naar tevredenheid te zijn van de huurder dan volgt ontbinding van het huurcontract en restitutie van de huurkosten of indien de huurtermijn door de calamiteit later aanvangt dan in het huurcontract is bepaald dan volgt evenredige restitutie van de huurkosten.

Later dan afgesproken ophalen leidt in geen enkel geval tot enige restitutie van de huurkosten.

TV scherm

Bij de meeste van onze campers is geen schotel met TV ontvanger meer gemonteerd. Voor uw gemak is wel een TV scherm aanwezig. U kunt dan eenvoudig uw eigen telefoon, tablet of notebook of uw eigen chromecast aansluiten op de aanwezige HDMI kabel.

Scroll naar boven