5/5

Uw 5 sterren luxe huurcamper

Gasvoorziening FAQ

De gastoevoer lijkt geblokkeerd.

Kranen op het gasverdeelblok staan dicht:

Controleer of de kranen op het gasverdeelblok open staan. Dit blok bevindt zich meestal in een van de keukenkastjes of onder het aanrechtblak boven én van de lades. Dit blok verdeelt het gas naar de kachel, boiler, kookpit en koelkast. Als de pijltjes op de knoppen niet naar jouw leiding wijzen, zijn de kranen dicht.

Slangbreukbeveiliging is geactiveerd: Veel campers hebben een hogedruk-gasslang met een slangbreukbeveiliging. Als deze beveiliging wordt geactiveerd, blokkeert deze de gastoevoer. Je kunt de gastoevoer herstellen door de groene of soms zwarte knop bij de aansluiting naar de gasfles een seconde ingedrukt te houden.

Crash-sensor of gasstop is geactiveerd: Sinds 1 januari 2008 hebben campers vaak een crash-sensor in de gasdrukregelaar. Deze sluit de gehele gasleiding af bij een kracht van 3,0 g (bijvoorbeeld bij een aanrijding). Controleer of de crash-sensor is geactiveerd en druk indien nodig op de juiste knop om de gastoevoer mogelijk te maken.

De verwarming en of de boiler werkt niet

Controleer of de gasbranders van de kookplaat het doen. Zo niet, dan krijg je geen gas. Check dan de bovenstaande punten.

Verhelpen van de fout 507 / 516 / 517 (gastoevoer onderbroken)

Herstel de gastoevoer, bijvoorbeeld door een volle gasfles aan te sluiten of controleer de punten zoals bovenstaand beschreven.

Bevestig of wis vervolgens de foutcode door het aantippen van de draai-/drukknop. Let daarbij op dat bij de eerste keer aantippen evt. alleen het achtergrondlicht van het bedieningspaneel wordt geactiveerd. Als er sprake is van een warmtevraag, dan start de verwarming vervolgens automatisch.

Opm.: Als de fout 507, 516 of 517 op het bedieningspaneel van de verwarming wordt weergegeven, helpt het niet om het bedieningspaneel uit- en weer in te schakelen. Daardoor wordt de fout niet gewist, maar wordt de verwarming gedurende 15 minuten geblokkeerd. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de fout 507, 516 of 517 vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.

Verhelpen van de knipperende fout 507 / 516 / 517 (gastoevoer onderbroken)

De foutcode 507, 516 of 517 knippert, omdat de verwarming zich in een blokkeertijd van 15 minuten bevindt. Dit is mogelijkerwijs veroorzaakt door het uitschakelen van het bedieningspaneel van de verwarming of omdat de 12 V stroomtoevoer van de verwarming onderbroken was. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de weergegeven fout vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.

Wacht de 15 minuten blokkeertijd van de verwarming af. Schakel gedurende deze tijd het bedieningspaneel van de verwarming niet uit en onderbreek ook de stroomtoevoer niet.
Zodra de blokkeertijd van de verwarming is afgelopen, wordt de fout niet meer knipperend, maar permanent weergegeven. Hij kan nu zoals hierboven beschreven worden gewist.

Scroll naar boven